Voľby 2022

Andrea Palcová – nezávislý kandidát na primátora mesta Senec

Komunálne voľby v roku 2022 budú v duchu silných žien.

Našim cieľom je spájať lokálne komunity. Chceme vytvoriť miesto s príjemnou atmosférou. Chceme podporovať rôzne komunity, nie len tie existujúce, ale vytvárať podmienky pre vznik nových. Keďže sme si týmto procesom prešli a každá z nás je aktívna v inej komunite, vieme o čom hovoríme.

Postupne sme naučili vytvárať a realizovať naše ciele a naučili sme sa učiť sa. Vieme a chceme pomáhať, spájať a komunikovať. V našom každodennom živote spájame rôznych ľudí, ktorých spája jedno – bývajú a žijú v našom meste.

Náš tím tvoria ženy. Silné ženy, ktoré sa nebáli nájsť si svoje pevné miesto v spoločnosti. Ženy, ktoré reprezentujú všetky aspekty života v našom meste. Ženy, za ktorými pevne stoja muži nášho tímu. Nie sme čisto ženský tím, ale muži v našom tíme sa rozhodli podporovať nás z úzadia – pre nás.

Ako jeden tím. Ako jedna komunita.

Podporujeme komunity, podporujeme staré, aj nové nápady, podporujeme lepšie podmienky pre život – podporujeme vás – podporujeme nás všetkých.

Dávame palec hore. Volíme Andreu Palcovú.