Andrea tím

Ing. Andrea Palcová (rod. Mikyšková) – nezávislý kandidát na primátora mesta Senec

Ak to máte radi stručne:

Som jedna z vás. Senčanka. Vyrastala som a žijem v Senci.

Som mama, manželka, podnikateľka, aktivistka.

Mám tri deti, vediem malý rodinný obchod s čapovanou eko drogériou, venujem sa účtovníctvu a financiám, vediem rodinné centrum Slniečko.

Spoločne s mojim tímom chcem prepájať komunity a ľudí, ktorí sa nepýtajú čo môže mesto urobiť pre nich, ale čo môžu urobiť pre mesto.

Ak to máte radi dopodrobna:

Som rodená Senčanka.

Na základnú školu som chodila na ZŠ Tajovského, rovnako ako aktuálne moje tri dcéry.

Na strednú školu som chodila na senecké gymnázium a následne som si urobila nadstavbu na Obchodnej Akadémii v Bratislave.

Vyštudovala som Ekonomickú Univerzitu v Bratislave a popri škole som si urobila aj pedagogické minimum.

Po skončení štúdia som pracovala v neziskovej organizácii Domka. Práca s fondami, neziskový sektor.

20 rokov som bola aktívna v zbore Radosť ako dobrovoľník pri práci s deťmi.

Pracovne sa venujem vedeniu účtovníctva malých podnikateľov v Senci a okolí.

S manželom máme tri spoločné deti.

Mám rada cestovanie. Rok som žila v Singapure, 2 mesiace v Malajzii, mesiac v Nemecku…

Od roku 2015 vediem Rodinné Centrum senecké Slniečko a od roku 2017 som jeho štatutárom.

Od roku 2018 sme začali v Senci propagovať ekológiu a trvalo udržateľný spôsob života, bezodpadové hospodárstvo. Podnikáme s čapovanou drogériou, ktorá je ekonomicky výhodná a ekologická.

Ak to máte radi heslovite:

Ing. Andrea Palcová

Narodená: Senec 1981

Štúdium: ZŠ Tajovského Senec, Gymnázium Senec, Obchodná akadémia Račianska, Bratislava, Ekonomická Univerzita, Bratislava

Práca: Vedenie účtovníctva

Podnikanie: Čapovaná drogéria

Aktivity: Dobrovoľnícka činnosť v zbore Radosť, Rodinné centrum senecké Slniečko

Voľný čas: výlety, korčule,

Záľuby: rodina, cestovanie, šport

Zvieratá: psi, mačka, zajace, sliepky, prepelice, kačky

Ekológia: trvalo udržateľný rozvoj, bezobalové hospodárenie, čapovaná drogéria

Znamenie: lev

Povaha: rozvážna s pevnými názormi, počúvajúca na logické argumenty, jednajúca po zvážení

Vízia: Vytvoriť miesto pre nás všetkých, kam sa budeme všetci radi vracať, na ktoré budeme hrdí a kde budeme chcieť vychovávať novú generáciu

Ciele: Vytvoriť zo Senca bezpečné, čisté a kultúrne mesto, plné vzdelaných a šťastných detí a spokojných a zdravých seniorov.

Kto tvorí Andrea tím?

Andrea tím je komunita ľudí, ktorí pokrývajú dôležité oblasti, potrebné pre rozvoj mesta.

Petra Kovářová rodená Puttnárová – kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva

Narodila som sa v roku 1989 a som súčasťou seneckej komunity od mojich dvoch rokov.

Ako podnikateľka a matka dvoch detí sa aktívne zaujímam o dianie v meste a podieľam sa na verejných podujatiach organizovaných rodinným centrom Slniečko. Som členom aktívu rodičov v ZŠ Mlynská, ktorú som sama navštevovala ako dieťa.

Žila som niekoľko rokov v zahraničí, kde som sa naučila nie len načúvať ľuďom, ale aj príjímať rozdielne názory a podnety.

Pracujem v oblasti realít, aktívne vnímam dynamický rozvoj mesta a jeho okolia a to nie len zo strany mesta ako takého, ale aj sprostredkovane cez príbehy ľudí.

Moje motto: Ak môžem, pomôžem.

Moja vízia: funkčné mesto s rozvinutou infraštruktúrou a možnosťami rozvoja aj pre našich tínedžerov.

Svojim podpisom ma môžete podporiť tu

MUDr. Zuzana Krivošíková

Pochádzam z Nemšovej, narodila som sa v roku 1984.

Vyštudovala som LFUK v Bratislave

Mám atestáciu z endokrinológie a všeobecného lekárstva pre dospelých. Spolu s manželom a tímom skvelých ľudí  sme vybudovali a  neustále zlepšujeme  ambulanciu  všeobecného lekára pre dospelých v Malinove.

Okrem toho pracujem na čiastočný úväzok na Internej klinike  SZU a UNB na Kramároch.

Ak ostane  nejaký voľný čas, rada ho venujem duševnému rozvoju a relaxu pri klasickej hudbe. Za posledný rok ma veľmi oslovilo krasokorčuľovanie 🙂

V Senci žijeme 12 rokov.   V rámci dobrovoľníctva sa zúčastňujem  ako zdravotník v detskom tábore. 

Moja vízia: Dostupná a moderná zdravotná starostlivosť pre Senec.

Mgr. Katarína Húsková

Narodila som sa v roku 1989.

Vyštudovala som tanečné konzervatórium v Nitre a gymnázium v Senci a následne som vyštudovala masmediálnu komunikáciu.

Pracujem ako pedagóg tanca na SZUŠ R. Madarászovej a v pohybovom štúdiu Dance Arena v Senci. Aktívne sa venujem práci s deťmi od 4 do 12 rokov.

Počas svojej praxe som pripravila niekoľko tanečných choreografií, ktoré mali úspech na domácich aj zahraničných súťažiach. Najvyššie ocenenia získala Doba ľadová na majstrovstvách sveta ESDU v Poreči (2012) a choreografia Kocúr v čižmách na Majstrovstvách Európy v Budapešti (2017).

Moja vízia: Do budúcna naviesť na cestu umenia ešte mnoho mladých talentov a pripraviť pre spoločnosť veľa krásnych tanečných choreografií.

Mgr et. Mgr. Blanka Chynoradská, DiS.

Narodila som sa v Prešove v roku 1980 a v Senci bývam 10 rokov. Som mamou dvoch detí.

Vyštudovala som strednú pedagogickú školu, vyššie odborné vzdelanie v Trnave odbor špeciálna pedagogika, vysokú školu na UKF v Nitre odbor pedagogika a vychovávateľstvo a odbor manažment vzdelávania a verejnej správy.

Som kvalifikovaný Sindelar terapeut (diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcii – predchádzanie poruchám učenia a správania), montessori kurzy, KUMOT (skupinový program pre rozvoj motoriky a sociálnych schopností), KUPOZ ( program pre rozvoj pozornosti) a iné. Učila som detský balet.

Pracovala som v IBM, IKEA.

2 roky som žila a pracovala v USA v New Yorku.

Momentálne pracujem ako riaditeľka MŠ. 

Som členkou aktívu rodičov ZŠ Mlynská.

Medzi moje záľuby patrí cestovanie, štúdium, tanec, štúdium odbornej literatúry zameranej na poruchy správania a učenia, psychologická literatúra.

Moja vízia: Podporiť depistáže na materských školách. Predchádzať tak poruchám učenia a správania u detí, venovať pozornosť podpornému inkluzívnemu tímu na školách. Zintenzívniť prevenciu šikany na školách. Podporiť voľnočasové aktivity pre deti a mládež napr. aj zriadením centra voľného času. Podporiť sieťovanie škôl a prispieť do tímu svojimi nápadmi na možné zlepšenie a zatraktívnenie učiteľského povolania.