Program

Od 15. septembra budeme postupne sprístupňovať jednotlivé body nášho programu. Sledujte naše sociálne siete.

Andrea Palcová – kandidát na primátora mesta Senec o školstve

Povedzme to už konečne nahlas. Naše školstvo je v bezútešnom stave a potrebuje nie pomoc, nie opravu, ale reformu. Reformu, ktorá začne na vysokej škole, ktorá produkuje učiteľov. Reformu, ktorú samosprávy ovplyvniť nevedia. Niekde som čítala, že na školách už nechcú učiť ani tí, ktorí by tam učiť nemali.

Áno, je to smutné.

Čo dokážeme urobiť my? Čo vie urobiť pre zlepšenie situácie samospráva?

Ako asi mnohí viete, pod školský úrad v Senci patria aj okolité obce a my máme neraz pocit, že sa na tomto poli robí málo. Že spolupráca v našom mikroregióne stagnuje. Že mesto rieši všetky pálčivé školské otázky týkajúce sa celého mikroregiónu.

Budem to opakovať stále a opakujem to rada. Chceme spájať. Chceme spájať komunity. V otázke školstva máme v našom tíme jasno. Vyriešiť kapacity materských a základných škôl tu a teraz.  

Áno, mnohí si poviete, že treba novú školu. Veľkú. Poschodovú. Jagavú. Voňavú. A ja hovorím áno, ale ak by sa škola začala stavať hneď „zajtra“, je možné že do troch rokov nebude ešte ani napojená na vodu. Toľko realita všedných dní.

Kto z Vás si už „pričuchol“ k školstvu, tak vie, že realita je občas trošku zložitejšia. Že sa developuje nielen v Senci, ale aj v okolitých obciach. A rodičia z okolitých obcí (mimochodom spadajúcich pod Senecký školský úrad) riešia tie isté problémy ako obyvatelia žijúci za tabuľkou Senec.

Náš cieľ je jasný. Spojiť sa na úrovni všetkých obcí spadajúcich pod Senecký školský úrad a urobiť audit dochádzky detí, kapacít budov, kapacít personálu a logistiky medzi školami a satelitmi.

Nesľubujeme nemožné. Sme presvedčení, že školský úrad dokáže analýzu nie len pripraviť, ale bude do budúcna aktívne komunikovať so všetkými zriaďovateľmi a riaditeľmi školských zariadení a nájde chýbajúce kapacity v realite dneška, nie vo vízii nekonečna.

Andrea Palcová – kandidát na primátora mesta Senec o kultúre

Dejiny Senca sa začínajú (podľa dostupných zdrojov) zhruba pred sedemstosedemdesiatimi rokmi. Neviem posúdiť, či je to málo (z pohľadu veku Zeme), alebo veľa (z pohľadu veku človeka), ale viem, že sa na našom území vystriedalo množstvo národov, národností, okupantov, ničiteľov, aj mierotvorcov a učiteľov.

Kultúra nie je o mieste, ale o ľuďoch. O vás o mne, o našich deťoch, senioroch, učiteľoch tanca, hudby, divadla…

Mojim cieľom je spájať kultúrne komunity na území nášho mesta a vytvárať podmienky pre prezentáciu všetkých skupín. Lebo kultúra a umenie odjakživa ľudí spájali. Prinášali potešenie, radosť, oddych, či úľavu po ťažkom dni.

Spoločne s mojim tímom pracujeme na tom, aby sa kultúra z nášho mesta nevytratila. Aby ľudia nežili len „chlebom, ale aj hrami“. Aby sme dokázali zachovať odkaz našich predkov a posúvať ho našim deťom.

Verejne môžem vyhlásiť, že budem kultúru v našom meste aktívne rozvíjať, podporovať všetky komunity a aktívne sa budem zasadzovať o to aby sa kultúra stala jednou z priorít nášho mesta.

Andrea Palcová – kandidát na primátora mesta Senec o ekológii

Odpadky, skládka, separovanie, obaly, zberný dvor, zápach, biologický odpad, nebezpečný odpad, stavebný odpad…

Každé z týchto slov je veľmi ťažká téma. Každá z týchto tém si vyžaduje odborníkov, čas, priestor, peniaze a veľa, veľa komunikácie a osvety.

Je predsa také jednoduché odhodiť na Lichnerke obal od keksíka do koša. Je jednoduché odviezť starú polámanú posteľ na zberný dvor, či hodiť sklíčko prepáleného oleja do komunálneho odpadu – ups.

Jediná vec, za ktorú si môžeme sami, ktorú sme si spôsobili sami – je náš odpad.

Urobím všetko pre to, aby sme postupne zmenili myslenie a prišli s pozitívnou motiváciou čoraz širšieho okruhu ľudí.

Zelené ihriská na sídliskách s lúčnym porastom, vyžadujúce minimum starostlivosti.

Viac stromov – viac prírodných tieňov.

Menej betónových plôch.

Viac zelených striech.

Meranie kvality ovzdušia online so zverejňovaním na webstránke mesta.

Poctivé postihy znečisťovateľov vody, pôdy a ovzdušia.

Podpora zelených projektov.

Tvrdé postihy za nelegálne hromadenie odpadu.

V štátnych inštitúciách rozbehneme projekt Zero Waste Office. Kancelárie bez odpadu.

Osveta bezodpadového hospodárstva na školách.

Andrea Palcová – kandidát na primátora mesta Senec o doprave

Doprava a parkovanie v našom meste sú absolútne ideálne. Cez pracovný týždeň, výlučne v ranných hodinách je parkovanie v Senci, v okolí bytových domov, priam ukážkové, podobne ako parkovanie v meste vo večerných hodinách. Doprava v meste je vzorom prázdnych ciest, zvyčajne po zotmení a v skorých ranných víkendových hodinách. Dopravné zápchy smerom do a z mesta mávame vždy a výlučne iba v jednom smere, nikdy nie v oboch a chodníky pred rodinnými domami zvyknú byť počas pracovných dní v čase okolo obeda plne zjazdné a schodné aj pre mamičky s kočíkom pre dvojičky. 

Máme dve možnosti. Buď sa budeme pohybovať po meste len v “správnom” čase, alebo sa pozrieme realite priamo do očí. 

Ak má bytový dom 7 podlaží a na každom podlaží 4 byty a má 6 vchodov a v každom byte je iba jedno auto… kalkulačka hovorí, že by sme mali nájsť 168 parkovacích miest. Pred jedným panelákom. 

Nový územný plán nám dokáže pomôcť nerobiť nové chyby. Ale iba nová parkovacia politika nám dokáže pomôcť v meste. Našťastie žijeme v dobe, kedy väčšie aj menšie mestá už svoje parkovacie politiky majú a nemusíme vymýšľať koleso, stačí sa inšpirovať a implementovať. 

Parkovacia politika musí byť pre všetkých a musí priniesť riešenie pre Senčanov. 

Andrea Palcová – kandidátka na primátora mesta Senec o mládeži

Andrea Palcová – kandidátka na primátora mesta Senec o bezpečnosti

Ako primátorka mesta Senec

do konca marca 2023 pripravím správu o stave (rozpracovanosti, uskutočniteľnosti, ekologických a ekonomických dopadoch, dopadoch na život v meste…) pre nasledovné oblasti:

 1. Územný plán
 2. Obsadenosť základných a materských škôl
 3. Rozširovanie skládky komunálnych odpadov
 4. Bezpečnosť v katastrálnom území Senec
 5. Poriadok a čistota v meste
 6. Kalendár kultúrnych podujatí
 7. Nová poliklinika
 8. Senecké jazerá ako atraktívna rekreačná oblasť
 9. Finančné zaťaženie mesta po krízach rokov 2021 -2022
 10. Trvalo udržateľný rozvoj, ekologické zdroje energií, elektromobilita
 11. Dopravná situácia v meste, parkovanie, jednosmerky

Na základe analýz zo správ o stave pripravíme na mestské zastupiteľstvo návrhy, ktoré rozdelíme do krátkodobého (rok 2023), strednodobého (2023 – 2025) a dlhodobého spektra (do roka 2027).

Otázky a Odpovede

Kto ste?

Vytvorili sme odborný tím, ktorý sa rozhodol nechať pre naše ďalšie generácie krajší a lepší Senec. Tak, aby tu chceli naše deti žiť, pracovať a podnikať.

Sme Senčanky, aktivistky, ženy, matky, podnikateľky.

Všetky podporujeme Andreu Palcovú na primátorku mesta Senec.

Sme bez straníckeho trička. Jediné tričká, ktoré nosíme, sú tričká Andrea tím.

Prečo sa spájate do tímu?

Lebo „ten umí to a ten zas tohle“ ako by povedal klasik Ján Werich v rozprávke Cisárov pekár, pekárov císar v roku 1951.

Vieme, že každá z nás je odborníkom na svoju oblasť a zároveň vie kde hľadať v tom svojom obore tých správnych odborníkov. Veď kultúra, odpadové hospodárstvo, seniori, školstvo, zdravotníctvo, práca s mládežou… si zaslúžia špecialistov.

Čo z toho budete mať?

Nejdeme pokračovať v nastúpenej línii.

Nejdeme búrať.

Nejdeme ničiť.

Chceme vytvoriť podmienky pre vás všetkých na to, aby ste sa v našom meste cítili dobre a neutekali z neho do iných končín.

Čo chcete zmeniť?

Chceme zmeniť prístup nás všetkých voči nám všetkým. Chceme vysvetľovať, argumentovať a transparentne komunikovať s poslancami, firmami, združeniami, školami, obyvateľmi všetkých vekových kategórií.

Čo chcete dosiahnuť?

Chceme práve vo vás zobudiť vaše nápady, kreativitu, aktivitu a vôľu prispieť svojou „troškou do mlyna“ tak, aby ste boli hrdí na to, že žijete v našom meste.

Ako budete komunikovať?

Budeme v meste. Budeme s vami. Nájdete nás presne tam, kde sme boli doteraz. neskrývame sa. nezatajujeme. Celý náš tím je otvorený a priateľský a pripravený na dialóg.

Budeme aj na sociálnych sieťach a to konkrétne tu:

facebook – doplníme aktívny link

Instagram – doplníme aktívny link

youtube – doplníme aktívny link

Na ťažké, zložité a technicky náročné otázky budeme odpovedať po naštudovaní materiálov. Otázky nebudeme hádzať do koša, ani mazať.

Vyhradzujeme si právo neodpovedať HNEĎ.

Vyhradzujeme si právo, že otázky, ktoré nespĺňajú pravidlá slušného správania, slušnej komunikácie a relevantnosti, budeme mazať. Odmietame propagovať neslušné správanie a útoky na kohokoľvek.

Bojujeme za seba. Bojujeme za to aby sme presvedčili práve vás, že sme najlepšou voľbou pre naše mesto.

Prosím nenúťte nás do negatívnych reakcií na protikandidátov, alebo akékoľvek politické osobnosti nášho života.

Kto vás platí?

Kampaň a všetky aktivity s ňou spojené si hradíme sami. Najväčšou investíciou je náš čas, naše rodiny, naši partneri a vlastné finančné prostriedky.

Napriek tomu, sme si otvorili transparentný účet, na ktorom môžete sledovať všetky príjmy a výdavky.